Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 08.12.2022 г.

Posted in Новини | Comments Off

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите и писмени материали

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 към 30.09.2022 г.

Posted in Новини | Comments Off

Срок за ликвидация

С вписване №20220913084902 в Агенция по вписванията бе удължен срока за ликвидация на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол до 30.07.2023 г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 05.09.2022 г.

Posted in Новини | Comments Off

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите и писмени материали

Posted in Новини | Comments Off

Нов ликвидатор на Кабиле-ЛБ АД

С акт №20220721141659 на Агенция по вписванията Иванка Стойкова е заличена, а Здравко Стоев е вписан като ликвидатор на Кабиле-ЛБ АД – в ликвидация.

 

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 към 30.06.2022 г.

Posted in Новини | Comments Off

Вътрешна информация

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2022 г.

Posted in Новини | Comments Off