Category Archives: Новини

Срок за ликвидация

С вписване №20220913084902 в Агенция по вписванията бе удължен срока за ликвидация на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол до 30.07.2023 г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 05.09.2022 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите и писмени материали

Покана Пълномощно

Posted in Новини | Comments Off

Нов ликвидатор на Кабиле-ЛБ АД

С акт №20220721141659 на Агенция по вписванията Иванка Стойкова е заличена, а Здравко Стоев е вписан като ликвидатор на Кабиле-ЛБ АД – в ликвидация.  

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 към 30.06.2022 г.

Уведомление Справка на КФН

Posted in Новини | Comments Off

Вътрешна информация

Вътрешна информация

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2022 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Покана Корпоративна декларация Заверен ГФО за 2021 г. Обяснителни бележки Доклад на ДВИ Образец на пълномощно Уведомление към 31.12.2021 Одиторски доклад Свидетелство съдимост Здравко Стоев (GDPR)  

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 към 31.03.2022 г.

Уведомление Форми на КФН

Posted in Новини | Comments Off

Индивидуален ГФО за 2021 г.

Годишен финансов отчет Счетоводна политика Одиторски доклад Доклад за дейността Вътрешна информация Декларация Форми на КФН

Posted in Новини | Comments Off