Category Archives: Новини

Междинен финансов отчет към 30.09.2019 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.06.2019 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите – 20.06.2019 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Покана Пълномощно Доклад за дейността Финансов отчет Одиторски доклад Пояснителни бележки Отчет на ДВИ Декларация за корпоративно управление

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.03.2019 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад

Posted in Новини | Comments Off

Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Годишен финансов отчет Декларация за корпоративно управление Доклад за дейността Одиторски доклад

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.09.2018 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите – 18.06.2018 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off