Category Archives: Новини

Решение по делото в Европейския съд за правата на човека-Страсбург /ЕСПЧ/

На 29.01.2016 год. Кабиле-ЛБ заведе искова молба /гр.д.№46/2016 г. на ЯОС/ срещу Народното събрание и Агенция за приватизационен и следприватизационен контрол с цена на иска 405 269,93 лв. Исковата молба е за обезщетение за непозволено увреждание, следствие на продажба на … Continue reading

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.12.2019 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад

Posted in Новини | Comments Off

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите и писмени материали

Покана Пълномощно Протокол на Съвета на директорите Свидетелство за съдимост

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.09.2019 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.06.2019 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите – 20.06.2019 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Покана Пълномощно Доклад за дейността Финансов отчет Одиторски доклад Пояснителни бележки Отчет на ДВИ Декларация за корпоративно управление

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.03.2019 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад

Posted in Новини | Comments Off

Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Годишен финансов отчет Декларация за корпоративно управление Доклад за дейността Одиторски доклад

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад

Posted in Новини | Comments Off