Monthly Archives: September 2022

Срок за ликвидация

С вписване №20220913084902 в Агенция по вписванията бе удължен срока за ликвидация на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол до 30.07.2023 г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 05.09.2022 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off