Monthly Archives: January 2021

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Покана Образец на пълномощно

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.12.2020 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад за дейността

Posted in Новини | Comments Off