Monthly Archives: June 2011

Актуално състояние по търговската регистрация

Справка от Търговския регистър

Posted in Новини | Comments Off

Устав на Кабиле ЛБ АД, гр.Ямбол

Устав на дружеството

Posted in Новини | Comments Off

Годишен финансов отчет за 2010 г.

Годишен финансов отчет Одиторски доклад Доклад за дейността Отчет на ДВИ

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите – 16.05.2011 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Общо събрание на акционерите – 16.05.2011 г.

Покана Пълномощно

Posted in Новини | Comments Off