Monthly Archives: May 2021

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Покана Пълномощно Доклад за дейността Корпоративна декларация Одитиран ГФО за 2020 г. Писмени бележки Одиторски доклад Отчет на ДВИ Документи за правоспособност на одитор

Posted in Новини | Comments Off