Monthly Archives: July 2013

Междинен финансов отчет към 30.06.2013 г.

Кабиле ЛБ АД предаде в КФН и на БФБ-София АД своя междинен финансов отчет към 30.06.2013 г. Междинен финансов отчет Доклад за дейността Счетоводна политика

Posted in Новини | Comments Off

Политика за възнагражденията

Общото събрание на Кабиле ЛБ АД, проведено на 17.06.2013 г., прие Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Политика за възнагражденията

Posted in Новини | Comments Off