Monthly Archives: February 2020

Протокол от Общо събрание на акционерите – 28.02.2020 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off

Решение по делото в Европейския съд за правата на човека-Страсбург /ЕСПЧ/

На 29.01.2016 год. Кабиле-ЛБ заведе искова молба /гр.д.№46/2016 г. на ЯОС/ срещу Народното събрание и Агенция за приватизационен и следприватизационен контрол с цена на иска 405 269,93 лв. Исковата молба е за обезщетение за непозволено увреждание, следствие на продажба на … Continue reading

Posted in Новини | Comments Off