Решение по делото в Европейския съд за правата на човека-Страсбург /ЕСПЧ/

На 29.01.2016 год. Кабиле-ЛБ заведе искова молба /гр.д.№46/2016 г. на ЯОС/ срещу Народното събрание и Агенция за приватизационен и следприватизационен контрол с цена на иска 405 269,93 лв. Исковата молба е за обезщетение за непозволено увреждание, следствие на продажба на недвижимите имоти на Кабиле-ЛБ АД за задължения на Кабиле ЛБ-98 АД. С решение №47 от 31.05.2018 Ямболски окръжен съд уважава иска на Кабиле-ЛБ АД. С решение № 18/22.03.2019 г. Бургаски апелативен съд /БАС/ потвърди решението на Ямболския окръжен съд. Решението на БАС е обжалвано и делото е висящо пред ВКС, като закритото заседание по допустимостта на касационните жалби бе насрочено за 04.02.2020 г.

На 10.02.2020 г. бяхме информирани, че междувременно през м.Януари, 2020 г., дело на същото основание, което беше заведено преди гореспоменатото дело от Кабиле-ЛБ АД срещу държавата в Европейския съд за правата на човека-Страсбург /ЕСПЧ/ е приключило с решение, че жалбата е преждевременно подадена, тъй като не е приключил спора пред българския съд.

 

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.