Monthly Archives: March 2015

Годишен финансов отчет към 31.12.2014 г.

Кабиле-ЛБ АД представи в КФН и на БФБ-София АД своя одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2014 г. Годишен финансов отчет Счетоводна политика Одиторски доклад Доклад за дейността

Posted in Новини | Comments Off