Monthly Archives: May 2023

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на 22.06.2023 г. и писмени материали

Покана Пълномощно Писмени материали-1 Писмени материали-2

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК от Ликвидатора на “КАБИЛЕ – ЛБ” АД – в ликвидация

уведомление

Posted in Новини | Comments Off