Monthly Archives: January 2020

Междинен финансов отчет към 31.12.2019 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад

Posted in Новини | Comments Off

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите и писмени материали

Покана Пълномощно Протокол на Съвета на директорите Свидетелство за съдимост

Posted in Новини | Comments Off