Monthly Archives: May 2022

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Покана Корпоративна декларация Заверен ГФО за 2021 г. Обяснителни бележки Доклад на ДВИ Образец на пълномощно Уведомление към 31.12.2021 Одиторски доклад Свидетелство съдимост Здравко Стоев (GDPR)  

Posted in Новини | Comments Off