Monthly Archives: December 2022

Нов адрес на Кабиле-ЛБ АД /в ликвидация/

С акт №20221219122140 в Агенция по вписванията бе вписан нов адрес на дружеството – гр.София, р-н Овча купел, ул.Горица №6 и свързаната с това промяна в устава. Устав

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 08.12.2022 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off