Нов адрес на Кабиле-ЛБ АД /в ликвидация/

С акт №20221219122140 в Агенция по вписванията бе вписан нов адрес на дружеството – гр.София, р-н Овча купел, ул.Горица №6 и свързаната с това промяна в устава.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.