Monthly Archives: October 2023

Финансов отчет към 30.09.2023г.

ТК-Имоти АД оповести финансов отчет към 30.09.2023 г. Финансов отчет към 30.09.2023

Posted in Новини | Comments Off

Заявление до КФН по чл.124 от ЗППЦК

Днес, 10.10.2023 г. ТК-Имоти АД и още 5 дружества подадоха в КФН по реда на чл.124 от ЗППЦК заявление за издаване на одобрение на договор за преобразуване чрез вливане, на доклади на управителните органи по чл. 262и от Търговския закон … Continue reading

Posted in Новини | Comments Off