Monthly Archives: March 2021

Годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.

Годишен финансов отчет за 2020 г. Одиторски доклад Доклад за дейността Счетоводна политика Корпоративна декларация за 2020 г.

Posted in Новини | Comments Off

Срок за ликвидация

С акт №20210310103054 в Агенция по вписванията бе вписано подновяването на срока за ликвидация на Кабиле-ЛБ АД до 31.12.2021 г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите

Протокол

Posted in Новини | Comments Off