Срок за ликвидация

С акт №20210310103054 в Агенция по вписванията бе вписано подновяването на срока за ликвидация на Кабиле-ЛБ АД до 31.12.2021 г.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.