Monthly Archives: June 2023

Решения на Общо събрание на акционерите, проведено на 22.06.2023 г.

съобщение

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 22.06.2023 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off

Търгово предложение от ТК-Холд АД до акционерите на Кабиле-ЛБ АД /л./

Търгово предложение Становище от ликвидатора на Кабиле-ЛБ АД /л./ Съобщение по чл.154, ал.1 от ЗППЦК за съществените условия

Posted in Новини | Comments Off