Monthly Archives: July 2022

Нов ликвидатор на Кабиле-ЛБ АД

С акт №20220721141659 на Агенция по вписванията Иванка Стойкова е заличена, а Здравко Стоев е вписан като ликвидатор на Кабиле-ЛБ АД – в ликвидация.  

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 към 30.06.2022 г.

Уведомление Справка на КФН

Posted in Новини | Comments Off

Вътрешна информация

Вътрешна информация

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2022 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off