Нов ликвидатор на Кабиле-ЛБ АД

С акт №20220721141659 на Агенция по вписванията Иванка Стойкова е заличена, а Здравко Стоев е вписан като ликвидатор на Кабиле-ЛБ АД – в ликвидация.

 

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.