Author Archives: admin4

Междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад за дейността Допълнителна информация Допълнителна информация Вътрешна информация Приложение №9 Приложение №11 Декларация

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад за дейността Допълнителна информация Допълнителна информация Вътрешна информация Приложение №9 Приложение №11

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.06.2021 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Покана Пълномощно Доклад за дейността Корпоративна декларация Одитиран ГФО за 2020 г. Писмени бележки Одиторски доклад Отчет на ДВИ Документи за правоспособност на одитор

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.03.2021 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад за дейността

Posted in Новини | Comments Off

Годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.

Годишен финансов отчет за 2020 г. Одиторски доклад Доклад за дейността Счетоводна политика Корпоративна декларация за 2020 г.

Posted in Новини | Comments Off

Срок за ликвидация

С акт №20210310103054 в Агенция по вписванията бе вписано подновяването на срока за ликвидация на Кабиле-ЛБ АД до 31.12.2021 г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите

Протокол

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Покана Образец на пълномощно

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.12.2020 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад за дейността

Posted in Новини | Comments Off