Monthly Archives: July 2020

Междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад за дейността

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите – 06.07.2020 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off