Заявление до КФН по чл.124 от ЗППЦК

Днес, 10.10.2023 г. ТК-Имоти АД и още 5 дружества подадоха в КФН по реда на чл.124 от ЗППЦК заявление за издаване на одобрение на договор за преобразуване чрез вливане, на доклади на управителните органи по чл. 262и от Търговския закон и на доклади на проверители по чл.262м и 262ф от Търговския закон. Предстои, в определения от закона срок, КФН да вземе решение и да го оповести.

 

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.