Годишен финансов отчет към 31.12.2014 г.

Кабиле-ЛБ АД представи в КФН и на БФБ-София АД своя одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2014 г.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.