Политика за възнагражденията

Общото събрание на Кабиле ЛБ АД, проведено на 17.06.2013 г., прие Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.