Протокол от Общо събрание на акционерите

На 17.06.2013 г. в Ямбол се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Кабиле ЛБ АД.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.