Срок за ликвидация

С вписване №20220913084902 в Агенция по вписванията бе удължен срока за ликвидация на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол до 30.07.2023 г.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.