Уведомление по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 към 31.03.2022 г.

Posted in Новини | Comments Off

Индивидуален ГФО за 2021 г.

Posted in Новини | Comments Off

Вътрещна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите на Кабиле-ЛБ АД – в ликвидация

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 към 31.12.2021 г.

Posted in Новини | Comments Off

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.


Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.06.2021 г.

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали


Posted in Новини | Comments Off