Междинен финансов отчет към 30.09.2019 г.

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.06.2019 г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите – 20.06.2019 г.

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.03.2019 г.

Posted in Новини | Comments Off

Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.09.2018 г.

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите – 18.06.2018 г.

Posted in Новини | Comments Off