Уведомления за дялово участие по чл.145 ЗППЦК

В ТК-Имоти АД се получи уведомление от 27.07.2023 г. по чл.145 ЗППЦК от БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД.

В ТК-Имоти АД се получи уведомление от 27.07.2023 г. по чл.145 ЗППЦК за придобито от ТК-Холд АД значително дялово участие в ТК-Имоти АД.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.