Category Archives: Новини

Финансов отчет към 31.12.2023г.

ТК-Имоти АД оповести финансов отчет към 31.12.2023 г. Финансов отчет към 31.12.2023

Posted in Новини | Comments Off

Финансов отчет към 30.09.2023г.

ТК-Имоти АД оповести финансов отчет към 30.09.2023 г. Финансов отчет към 30.09.2023

Posted in Новини | Comments Off

Заявление до КФН по чл.124 от ЗППЦК

Днес, 10.10.2023 г. ТК-Имоти АД и още 5 дружества подадоха в КФН по реда на чл.124 от ЗППЦК заявление за издаване на одобрение на договор за преобразуване чрез вливане, на доклади на управителните органи по чл. 262и от Търговския закон … Continue reading

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.07.2023 г.

ТК-Имоти АД оповести междинен финансов отчет към 31.07.2023 г. Междинен финансов отчет към 31.07.2023 г.-1 Междинен финансов отчет към 31.07.2023 г.-2

Posted in Новини | Comments Off

Уведомления за дялово участие по чл.145 ЗППЦК

В ТК-Имоти АД се получи уведомление от 27.07.2023 г. по чл.145 ЗППЦК от БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД. Уведомление по чл.145 В ТК-Имоти АД се получи уведомление от 27.07.2023 г. по чл.145 ЗППЦК за придобито от ТК-Холд АД значително дялово … Continue reading

Posted in Новини | Comments Off

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Политика за възнагражденията 2023

Posted in Новини | Comments Off

Информация

С вписване №20230706113902 в Агенция по вписванията е вписано прекратяване на  производството по ликвидация и продължаване на дейността на Кабиле-ЛБ АД. С вписване №20230706133817 в Агенция по вписванията са вписани решения на проведеното на 22.06.2023 г.  редовно общо събрание на … Continue reading

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 към 30.06.2023 г.

Уведомление Справка Вътрешна информация

Posted in Новини | Comments Off

Решения на Общо събрание на акционерите, проведено на 22.06.2023 г.

съобщение

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 22.06.2023 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off