Author Archives: admin4

Вътрешна информация

Вътрешна информация

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2022 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Покана Корпоративна декларация Заверен ГФО за 2021 г. Обяснителни бележки Доклад на ДВИ Образец на пълномощно Уведомление към 31.12.2021 Одиторски доклад Свидетелство съдимост Здравко Стоев (GDPR)  

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 към 31.03.2022 г.

Уведомление Форми на КФН

Posted in Новини | Comments Off

Индивидуален ГФО за 2021 г.

Годишен финансов отчет Счетоводна политика Одиторски доклад Доклад за дейността Вътрешна информация Декларация Форми на КФН

Posted in Новини | Comments Off

Вътрещна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

Вътрешна информация

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите на Кабиле-ЛБ АД – в ликвидация

Протокол

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 към 31.12.2021 г.

Уведомление Форми на КФН

Posted in Новини | Comments Off

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите

Покана Пълномощно

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад за дейността Допълнителна информация Допълнителна информация Вътрешна информация Приложение №9 Приложение №11 Декларация

Posted in Новини | Comments Off