Протокол от Общо събрание на акционерите – 28.05.2012 г.

На 28.05.2012 г. в гр.Ямбол, в седалището на дружеството, от 11,00 ч. се проведе редовното Общо събрание на акционерите в Кабиле ЛБ АД.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.