Общото събрание на акционерите се отлага

На 30.05.2016 г. Общото събрание на акционерите на Кабиле ЛБ АД, гр.Ямбол не се състоя поради липса на кворум. Общото събрание на акционерите ще се проведе на втората дата – 13.06.2016 г.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.