Monthly Archives: April 2017

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали по дневния ред

Покана Пълномощно Доклад за дейността ГФО 2016 одитиран Одиторски доклад Отчет на ДВИ Декларации по ЗНФО Статут на Одитния комитет Декларация за корпоративно управление

Posted in Новини | Comments Off