Monthly Archives: May 2016

Общото събрание на акционерите се отлага

На 30.05.2016 г. Общото събрание на акционерите на Кабиле ЛБ АД, гр.Ямбол не се състоя поради липса на кворум. Общото събрание на акционерите ще се проведе на втората дата – 13.06.2016 г.

Posted in Новини | Comments Off