Monthly Archives: April 2015

Покана за Общо събрание на акционерите на Кабиле-ЛБ АД и писмени материали

Покана Пълномощно Доклад за дейността Годишен финансов отчет за 2014 г. Счетоводна политика Одиторски доклад Отчет за възнагражденията на Съвета на директорите Отчет на ДВИ  

Posted in Новини | Comments Off