Monthly Archives: April 2015

Междинен финансов отчет към 31.03.2015 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад за дейността

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Общо събрание на акционерите на Кабиле-ЛБ АД и писмени материали

Покана Пълномощно Доклад за дейността Годишен финансов отчет за 2014 г. Счетоводна политика Одиторски доклад Отчет за възнагражденията на Съвета на директорите Отчет на ДВИ  

Posted in Новини | Comments Off