Monthly Archives: July 2014

Междинен финансов отчет към 30.06.2014 г.

Кабиле ЛБ АД представи в КФН и на БФБ-София АД своя междинен финансов отчет към 30.06.2014 г. Финансов отчет Доклад за дейността Счетоводна политика

Posted in Новини | Comments Off