Monthly Archives: April 2014

Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Кабиле ЛБ АД и писмени материали

Покана Пълномощно Доклад за дейността Годишен финансов отчет за 2013 г. Счетоводна политика Одиторски доклад Отчет за възнагражденията на членовете на СД Отчет на ДВИ

Posted in Новини | Comments Off