Monthly Archives: March 2014

Годишен финансов отчет към 31.12.2013 г.

Кабиле ЛБ АД представи в КФН и на БФБ-София АД своя годишен финансов отчет към 31.12.2013 г. Годишен финансов отчет Счетоводна политика Одиторски доклад Доклад за дейността

Posted in Новини | Comments Off