Monthly Archives: May 2012

Протокол от Общо събрание на акционерите – 28.05.2012 г.

На 28.05.2012 г. в гр.Ямбол, в седалището на дружеството, от 11,00 ч. се проведе редовното Общо събрание на акционерите в Кабиле ЛБ АД. Протокол

Posted in Новини | Comments Off