Monthly Archives: April 2012

Междинен финасов отчет към 31.03.2012 г.

Кабиле ЛБ АД предаде на КФН и на БФБ-София АД своя междинен финансов отчет към 31.03.2012 г. Междинен финансов отчет Доклад за дейността Счетоводна политика

Posted in Новини | Comments Off