Monthly Archives: March 2012

Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Кабиле-ЛБ АД и писмени материали

Съветът на директорите на „Кабиле ЛБ”АД, гр.Ямбол, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.05.2012 г. в 11,00 ч. на адрес гр.Ямбол,ул.”обходен път „Запад”№ 57 при следния дневен ред: 1. Приемане доклад за дейността, доклада на … Continue reading

Posted in Новини | Comments Off

Годишен финансов отчет за 2011 г.

Кабиле ЛБ АД предаде в КФН и на БФБ-София АД своя заверен годишен финансов отчет към 31.12.2011 г. Годишен финансов отчет Одиторски доклад Доклад за дейността Отчет на ДВИ

Posted in Новини | Comments Off